Ala kondre Pre Combinatie XVI in NY

We kwamen laat aandansen voor de Ala kondre Pre in Marcus Hall (Cambria Heights Queens NY). Echt Sranan fasi toch. Als dat ding om negen uur begint dan ben je tegen elf uur eigenlijk nog vroeg.


Niet echt dus! Want behalve dat het een marteling is voor de orga - het kan dan gaan lijken alsof a san' o flop- krijg je ook het gedonder wanneer het tijd voor uitscheiden is. Want dan hebben de mensen niet volop genoten.

Maar goed...Binnen waren de dames al in hun fleurige alakondre koto's in de rij aan het dansen. Een beetje lusteloos leek het. Anderen zaten hangerig en met een verveelde blik in de ogen dat alles gade te slaan. Na din sma sa rigeri so de avond tevoren... of ze hadden hard gewerkt. Dus ie kan begrijp...ze waren moe.

Terwijl de Leba bezongen werd en een goed verloop afgesmeekt werd groeide de cirkel gestaag en leek er wat meer leven in de brouwerij te komen. Maar het was niet voordat de Ingi's aan de beurt kwamen dat het goed begon.Dezelfde mensen die eerder op de avond veinsden winti te krijgen...dezelfde mensen die Guno Ravenberg uitgenodigd of eerder uitgedaagd had...diezelfde mensen waren het die in trance raakten toen Combinatie XVI de volle laag gaf en onder andere de Ingi's, de Apuku's , de Kromanti's en de Aisa's aanriep. De ene na de andere luide gil klonk door Marcus Hall en de dans pasjes werden ineens anders. Eerst spastisch en dan intenser, gracieuzer en duidelijk niet "gemaakt".Dan wild en ongecoordineerd. De handen werden krampachtig over mekaar geslagen, de benen gestrekt en de kopro'tu kreeg zo af en toe een hoofd in de bel.

De vermoeidheid was verdwenen en een flesje "gingolet" deed de ronde, er verscheen een halve kalebas, hier en daar werd op een sigaar gekauwd en de hal vulde zich met een zoete bekende florida water geur...

Ook wij raakten zo'n beetje onder de invloed van eerst de kopro'tu. We hadden net naast die 'tu post gevat en genoten van de "trilling" die door het lichaam ging en ons vervulden met een heerlijk gevoel wanneer die 'tu echt een 'Tu was. Daarna leek het alsof er korte explosieve uitbarstingen kwamen van de apintie (niet de authentieke apintie drum maar een conga die in de plaats gebruikt werd) die de "doordringende" stem van Jerrel Tijdmeter verder optilden. Op een danige wijze dat het leek alsof de andere instrumenten vervaagden. Echt op een plagende manier. Want net te a san bin go in mi skin dan stopte die poku.

Ik betrapte mezelf erop dat ik met gesloten ogen en een hand aan een oor de 'pintie' in me wilde opnemen en terwijl die steeds luider begon te klinken werd de drang groter om naar de bron te gaan. Toen het stopte bleek dat een lieftallige dame me voor geweest was. " Mi bin wan yere a dron moro bun toch", zei ze als " betrapt" toen ze afgevoerd werd. Ze had zich een weg gebaand tot op de apintie.

Terwijl de Goden bedankt en zegeningen uitgesproken werden, klonk een heckler ergens uit de zaal. Hoewel het voor ons onduidelijk is gebleven, moeten zowel Biga als Jerrel Tijdmeter het wel goed gehoord en begrepen hebben, want ze reageerden met felle odo's die de persoon in kwestie zouden moeten bestraffen voor zo een "oneerbiedige daad". Op gegeven moment leek het zelf alsof er een "vloek" uitgesproken zou worden. Maar als wij het goed begrepen hebben, werd die "eru" voorkomen.
Wij denken echter dat men geen oneerbiedige bedoelingen had, maar gewoon leuk wilde doen. Kennelijk vanwege een "verwatering" van de Surinaamse Cultuur in Amerika lijkt het makkelijker om dergelijk "oneerbiedig" gedrag te vertonen of om gewoon "lichtelijk" over bepaalde elementen in die Cultuur te gaan denken.En was het hoogstwaarschijnlijk slechts een kreet om aan te geven dat "We Want More"!!!

Rivox