Eenheid Surinamers in NY zoek

Eenheid Surinamers in NY zoek

Er moet meer structuur komen in de organisatie van Surinamers in New York. De bestaande organisatie(s) moeten als ze niet effectief meer zijn, versterkt, gereorganiseerd of helemaal doorgelicht worden. Terwijl de een vind dat er bestuursverkiezingen moeten komen bij de Suriname American Federation , SAF, denken anderen aan het versterken van de organisatie. Ook zou er meer en betere communicatie tussen de organisaties of organisatoren en de gemeenschap moeten komen. Zo zou fawaka.net die reeds jaren voor de verspreiding en promotie van Surinaamse evenementen in New York zorgt, niet afdoende zijn. Het betrekken van sociale media (Facebook) hierbij is niet bij een ieder acceptabel. Verder moeten er eerder en betere voorbereidingen getroffen worden voor de jaarlijkse Sranan Dei in NY. Deze zaken, en meer , zouden de oorzaak zijn van de afnemende opkomst bij Surinaamse evenementen in NY. Op zaterdag 16 September 2017 werd hierover vergaderd.

De initiatiefnemer Raymond “Langa” Mechiz gaf in zijn inleiding aan dat er gezamenlijk gezocht moet worden naar oplossingsmodellen die dan verder doorgespeeld zullen worden naar de betreffende organisaties. Hij voelde zich geroepen om in te grijpen zodat er weer een goede basis komt in de Surinaamse gemeenschap. Vooral daar het hem ter ore gekomen was dat de Sranan Dei bijna geen voortgang had dit jaar.

“Langa” deelde een geprojecteerd kostenplaatje uit voor het organiseren van Sranan Dei. Dit slechts om te illustreren dat er vaste kosten verbonden zijn aan de organisatie van dit evenement. Volgens hem zouden deze kosten eventueel op sponsors verhaald kunnen worden in plaats van volledig op de vendors.

Hoewel er de nadruk op gelegd werd dat er geen personen besproken en of verweten zouden worden, bleek dat het bespreken van een event bijna onmogelijk is zonder de organisator er bij te betrekken. Het bestaansrecht van de Suriname American Federation (SAF) in zijn huidige bestand werd dan ook in twijfel getrokken door de aanwezigen. De voorzitter van de SAF, Jerrel Malone, was volgens “Langa” wel degelijk uitgenodigd. Hij verscheen niet.

Manodj Kanglie, die zelf ook promotor is, was volgens hem benaderd door Malone die er dit jaar de brui aan zou geven. Hierdoor werd op het nippertje aflasting voorkomen.

De eenheid onder de Surinamers in New York schijnt de afgelopen jaren drastisch afgenomen te zijn. De opkomst bij verschillende evenementen laat veel te wensen over. Het zijn steeds, min of meer, dezelfde mensen die hun support tonen. De roep om behoud van het eigene wordt steeds luider. Eerder hadden Maira Welcome en Roselia King reeds hun bezorgdheid uitgesproken over deze gang van zaken.

De afgelopen weken circuleerde er een anonieme “TextMessage” waarin een oproep gedaan werd. Een tweede anonieme text resulteerde in de vergadering van afgelopen zaterdag.

De eerste “Text” zag er als volgt uit:

“Geachte mensen uit de Surinam community bij deze vind ik mij zelfs geroepen om middels deze Text tot uitnodiging te doen om een vergadering bij een te roepen . Ik rijk uit naar degene die naar mijn inziens een strong Voice en een bijdrage zou kunnen leveren naar de herleving van de activiteiten binnen ons Surinaamse gemeenschap. Ik vraag en doe een beroep op degenen die wij dit bericht doorsturen om ook mee te helpen met andere die voor huns inziens een belangrijke rol in het herleven van dit geheel hun positieve bijdrage kunnen leveren. Ik zal dan de plaats en dag van de vergadering u doen toekomen en hopen op uw presentie om te komen tot een goeie oplossing .”

De tweede “Text” was deze :

“Beste mensen zoals eerder vermeld Had ik de oproep gedaan naar velen van u om samen met mij een vergadering/Meeting bij te wonen voor de verbetering en oplossing binnen ons Surinaamse gemeenschap. De meeting zal gehouden worden op Zaterdag 16 September 2017 op het adress xxxxxxxxx. Aanvangstijd 5:30 pm. Ik doe wel een dringend beroep op een ieder die deze boodschap toekomt om optijd te zijn zodat wij ook optijd kunnen starten zoals.planned en dan ook binnen een niet te onzienbare tijd te eindigen. Ik graag u daarom gaarne rekening houden met zij die ook op die dag andere verplichtingen hebben en de tijd te willen opofferen hier voor. Gelieve ook aan hun die naar uw inziens een positieve bijdrage hieraan te willen leveren deze Text te doen komen. Ik Dank u allen en hoop op een goeie opkomst van u allen.”

 

Ruim twintig mensen gaven gehoor aan deze oproep.

Wat er allemaal verder besproken en afgesproken is kunt U hieronder beluisteren.

Unedited Audio:
http://www.fawaka.net/srananmeeting.mp3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *